DIALEKTORDET
OMSETJING

atti stubben

i tillegg, att på til

Bruksdøme
Me jorde alt me konna, men fekk kjeft atti stubben.

Tilleggsinformasjon
Det visest utakksemd for godt utført arbeide.

Lytt til lydfil