Om Numedal mållag


Kva er Numedal mållag?

Numedal mållag er eit lokallag i Noregs mållag og arbeider for nynorsk og dialekt. Laget vart fyrst skipa som Rollag mållag i 1923, og vart utvida til mållag for heile dalen i 2014. Føremålet kjem fram i § 1 i vedtektene frå 1923 som framleis gjeld: at laget vil samle numedølane "til arbeid for den norske målreisingi".


Kontaktinformasjon

E-postadresse: post@numedalsmal.no 
Postadresse: Numedal mållag v/ leiar Sigrun B. Heimdal, Langodden, 3629 Nore 
Telefonnummer: 900 14 894 (leiar), 905 93 869 (kassastyrar), eller 958 05 331 (skrivar).


Aktivitet

For å sjå kva me driv med i lokallaget kan du lesa årsmeldingane våre her for dei siste åra.

Styret i Numedal mållag 2019-2020


Sigrun Blaavarp Heimdal, leiar

Bjørn Ole Hovda, skrivar

Gunhild Torsrud, kassestyrar

Kristin Baalerud, styremedlem

Sigurd Fjøse, styremedlem

Lars Jacobsen, varamedlem

Lars Livrud, varamedlem