Om Numedal mållag


Kva er Numedal mållag?

Numedal mållag er eit lokallag i Noregs mållag og arbeider for nynorsk og dialekt. Laget vart fyrst skipa som Rollag mållag i 1923, og vart utvida til mållag for heile dalen i 2014. Føremålet kjem fram i § 1 i vedtektene frå 1923 som framleis gjeld: at laget vil samle numedølane "til arbeid for den norske målreisingi".


Kontaktinformasjon

E-postadresse: post@numedalsmal.no 
Postadresse: Numedal mållag v/ Kristin Baalerud, Bjønnåsvegen 1, 3623 Lampeland. 
Telefonnummer: 970 99 706 (leiar), 905 93 869 (kassastyrar).


Aktivitet

For å sjå kva me driv med i lokallaget kan du lesa årsmeldingane våre her for dei siste åra.

Styret i Numedal mållag 2022


Kristin Baalerud, leiar

Gunhild Torsrud, kassastyrar

Anne-Line Ringhus, skrivar

Lars Livrud, styremedlem

Bjørn Ole Hovda, styremedlem