Om Numedal mållag


Kva er Numedal mållag?

Numedal mållag er eit lokallag i Noregs mållag og arbeider for nynorsk og dialekt. Laget vart fyrst skipa som Rollag mållag i 1923, og vart utvida til mållag for heile dalen i 2014. Føremålet kjem fram i § 1 i vedtektene frå 1923 som framleis gjeld: at laget vil samle numedølane "til arbeid for den norske målreisingi".


Kontaktinformasjon

E-postadresse: post@numedalsmal.no 
Postadresse: Numedal mållag v/ Kristin Baalerud, Bjønnåsvegen 1, 3623 Lampeland. 
Telefonnummer: 970 99 706 (leiar), 905 93 869 (kassastyrar).


Jubileumsprologen

I 2023 vart Numedal mållag 100 år og det vart skrive ein prolog til jubileumsfesten den 3. juni. Den fortel om historia til laget. Du kan lesa han her.


Aktivitet

For å sjå kva me driv med i lokallaget kan du lesa eit utval av årsmeldingane våre.

Styret i Numedal mållag


Kristin Baalerud, leiar

Gunhild Torsrud, kassastyrar

Anne-Line Ringhus, skrivar

Lars Livrud, styremedlem

Bjørn Ole Hovda, styremedlem