Internt

 

Reglar

Grunnreglar for nettsida

Reglar for ordtilfang

Felles skrivereglar


Rettleiing for arbeidsgruppene

Ordklassene på Numedalmål

Bruksrettleiing

Rettleiing og reglar for bruk av foto


Nyttige eksterne lenker

Ressursside om grammatikk

Nynorsk ordbok

Setelarkivet til Norsk ordbok 2014

Norsk ordbok 2014 (i - åverig)

Norsk ordbog, Ivar Aasen 1873

Synopsis frå Norsk målførearkiv (Trykk på "Språk", "Målføresynopsisen ILN", "Synopsisen", søk på Buskerud og bla deg fram til "Buskerud 2. Øvre bygder").


Nokre andre dialektsider

Hemsedalsmålet

Talemålet i Valle og Hylestad