DIALEKTORDET
OMSETJING

attgLøyme

ugift kvinne som er komen over vanleg giftealder - attergløyme

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
attgLøyme attgLøyma attgLøymu attgLøymun

Bruksdøme
Ingjebjør heitte ei attgLøyme som budde i ei liten stugu uppi bygde.

Lytt til lydfil