DIALEKTORDET
OMSETJING

armoskLe

fattigsleg

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal

Bruksdøme
Dæ såg armoskLe ut.

Tilleggsinformasjon

Gradbøygnig

Lytt til lydfil