DIALEKTORDET
OMSETJING

armo

fattigdom, naud

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
armo armoe

Bruksdøme
Dæ va berre armo dær i huse.

Tilleggsinformasjon
Kan ikkje bøyast i fleirtal

Lytt til lydfil