Her fortel Videsjorden om jarnutvinng m.m. Episoden vart sendt den 19.07.1968. Det var ikkje vanleg å snakke dialekt på TV på 1960-talet, difor kan det vera litt knoting innimellom. 

Ekstern lenke til NRK-TV her
Spol fram til 17.24–18.40