Høyr Ola S. Guterud (fødd 1911) fortelja på noringsmål

Trykk her for å høyre del A og her for å høyre del B.

Del A
00:00–11:04 Forteljing om barndomen
11:07–13:42 Noresongen lese på dialekt
13:49–15:02 Vers frå Håvamål på dialekt
15:09–23:11 ”Me kryture te fjælls” og litt om dagens unge

Del B
00:00–08:39 Om generelle trekk ved dialekten