Høyr og sjå to uvdølingar fortelje på dialekt om livet på fjellet

Følgjande er eit utdrag frå filmen "Historier fra Kongsberg og Numedal" produsert av Victor Olsen i Flesberg. 

Fyrst fortel Marie Prestegården (1905-1997) om ei hard reise på fjellet vinterstid 00:00-04:19, og Lars Tufto (1906-1995) fortel om reinsjakt før og no 04:20-08:06. Trykk her for å sjå utdraget.


Me har tillating frå  Victor Olsen til å bruke dette utdraget i samband med nettsida vår. Dersom nokon er interessert i å kjøpe heile filmen med 90 minutt spennande og morosame forteljingar frå Numedal og Kongsberg kan VideoV (Victor Olsen) kontaktast på e-post: viktor@videov.no eller på mobiltelefon: 995 51 900. Nettside: VideoV