DIALEKTORDET
OMSETJING

vandlekjæLke

ei korg eller kasse på ein kjelke, med meier under

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
vandlekjæLke vandlekjæLken vandlekjæLkær vandlekjæLkæn

Bruksdøme
I vandlekjæLken la vi vandla høydottær som va tepassa vært a dyra, og drog de frå lyo te fjøse

Tilleggsinformasjon

Kjelde: Bygdearkivet Jan Fekjan, Bjarne Bratås.

Lytt til lydfil