DIALEKTORDET
OMSETJING

stærve

fore, stelle, gi mat til dyr i fjøset

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
stærve stærvær stærva har stærva

Bruksdøme
Den tia dyra sto inne måtte vi stærve minst to vennur om dagen attåt mjøLkinga

Tilleggsinformasjon

Kjelde: Bygdearkivet Jan Fekjan, presten Engelhart 1812. 

Lytt til lydfil