DIALEKTORDET
OMSETJING

kønn

korn

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
kønn kønne kønn kønno

Bruksdøme
Kønne må bLi modent før dæ kan tressjas.

Sjå óg

Lytt til lydfil