DIALEKTORDET
OMSETJING

gLomsk

omfram, svært flink, gløgg,svært mykje, ufatteleg

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal
gLomsk gLomskt gLomske gLomske gLomske

Bruksdøme
Dæ æ gLomskt mæ bær i år.

Tilleggsinformasjon

gradbøygning

Lytt til lydfil