DIALEKTORDET
OMSETJING

ballute

vanskeleg

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal
ballute ballute ballute ballute ballute

Bruksdøme
Te meir eg batt, te meir ballute vart det.