DIALEKTORDET
OMSETJING

baL

trekopp eller balje

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
bal bale balir balin

Bruksdøme
Han hadde me' ei baL te' fisken.