DIALEKTORDET
OMSETJING

baksøLes

område der det kjem til lite sol

Bruksdøme
Snø'n gjeng seint baksøLes.