DIALEKTORDET
OMSETJING

bakmeis

ryggmeis

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
bakmeis bakmeisen bakmeisar bakmeisan

Bruksdøme
Han hadde sekk med bakmeis