DIALEKTORDET
OMSETJING

bakels

ei småkake

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
bakels bakelse bakels bakelso

Bruksdøme
Me har ikkje att noko juLebakels.