DIALEKTORDET
OMSETJING

bakels

kake

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde

Bruksdøme
Vil du ha bakels?

Tilleggsinformasjon

Ordet vert berre nytta i ubunden form eintal utan artikkel

Lytt til lydfil