DIALEKTORDET
OMSETJING

attre se

ombestemme seg

Bruksdøme
Det e ikkje for seint å attre se.