DIALEKTORDET
OMSETJING

ask

eske

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
ask asken aska askan

Bruksdøme
Legg de oppi asken

Lytt til lydfil