DIALEKTORDET
OMSETJING

armoskLe

fattigsleg (armodsleg)

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal
armoskLe meir armoskLe mest armoskLe

Bruksdøme
De va so armoskLe på den husmannsplassen

Lytt til lydfil