DIALEKTORDET
OMSETJING

antinn

enten, som i enten - eller

Bruksdøme
Det må bLi antinn du ell e.

Lytt til lydfil