DIALEKTORDET
OMSETJING

antøneprat

tulleprat

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
antøneprat antønepraten

Bruksdøme
Han va full o dreiv mæ antøneprat.

Lytt til lydfil