DIALEKTORDET
OMSETJING

anntønejæL

tilgjord framferd

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
anntønejæLi

Bruksdøme
Hø slags anntønejæLi e datta?

Tilleggsinformasjon
Ordet nyttas berre i ubunden form eintal utan artikkel og fleirtal