DIALEKTORDET
OMSETJING

antøne

ei som oppfører seg dumt eller tilgjort

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
antøne antøna antønu antønun

Bruksdøme
Ho jekk klædd som ei antøne.

Lytt til lydfil