DIALEKTORDET
OMSETJING

annahør

annankvar, kvar andre

Bruksdøme
Då kjyn bejynte o læta tå, mjøLka me bærre annahør dag.

Lytt til lydfil