DIALEKTORDET
OMSETJING

ankræn'le

motbydeleg, ekkelt

Bruksdøme
Ho uppførte se so ankræn'le åt ingen tå jæntun vilde væra i lag mæ'o.

Lytt til lydfil