DIALEKTORDET
OMSETJING

angnir

agn, snerp og avfall ved tresking

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
angnir angnin

Bruksdøme
De va fæLt å stå i angnin nå vi trekste

Tilleggsinformasjon

Kjelde: Bygdearkivet Jan Fekjan.
Bruka berre i fleirtal.

Lytt til lydfil