DIALEKTORDET
OMSETJING

ande

pust

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
ande andin

Bruksdøme
Du har so vonn ande.

Tilleggsinformasjon

brukast berre i eintal

Sjå óg

Lytt til lydfil