DIALEKTORDET
OMSETJING

allmindle

alminneleg

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal
allmindle allmindle allmindle allmindle allmindle

Bruksdøme
Ho va ett allmindle mennesje.

Tilleggsinformasjon

gradbøygning

Lytt til lydfil