DIALEKTORDET
OMSETJING

allder

aldri, alder

Bruksdøme
Du ska allder si allder.

Tilleggsinformasjon

alder er eigentleg dativsform av aldri

Skrivereglane for ordboka seier at me skal skrive ordet akkurat slik me seier ordet. Difor blir "alder til allder".

Lytt til lydfil