DIALEKTORDET
OMSETJING

alikevæL

likevel

Bruksdøme
Ho kåm alikevæL.

Sjå óg

Lytt til lydfil