DIALEKTORDET
OMSETJING

alikevæL

likevel, også

Bruksdøme
Då ta me mæ detta oLe alikevæL.

Lytt til lydfil