DIALEKTORDET
OMSETJING

ajere

herje på

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
ajere ajerar ajera ajera

Bruksdøme
Ho ajerte på før o få ongan te sengs.

Lytt til lydfil