DIALEKTORDET
OMSETJING

agn

agn

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
agn agne agnir agnin

Bruksdøme
Agnin o snerpan bLi sjilde ut når kønne bLi treskt.

Sjå óg

Lytt til lydfil