DIALEKTORDET
OMSETJING

aggje

uro i hugen; ank, eit agg for bringa eller (løynd) motvilje; bere agg til nokon

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
aggje aggen/aggjen

Bruksdøme
Han fekk ein slik aggje i se.

Lytt til lydfil