DIALEKTORDET
OMSETJING

agg

uro i hugen; ank, eit agg for bringa eller (løynd) motvilje; bere agg til nokon

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
agg aggen

Bruksdøme
Han fekk ein slik agg i se.

Lytt til lydfil