DIALEKTORDET
OMSETJING

agg

ergeleg på/ute etter

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
agg

Bruksdøme
Han har ein agg te me

Tilleggsinformasjon

Eit ord som berre vert nytta i eintal ubestemt form.

Lytt til lydfil