DIALEKTORDET
OMSETJING

annføttes

andføtes

Bruksdøme
Ongæn låg annføttes i sengebenken

Tilleggsinformasjon

Kilde: Ordsamling i Bygdearkivet, Olav Flatin.

Når to eller fleire ligg i same seng, med føtene kvar sin veg.

Lytt til lydfil