DIALEKTORDET
OMSETJING

aflingær

skiftande, ulike meiningar

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde

Bruksdøme
De va så my aflingær før døm fekk bestemt sæi

Tilleggsinformasjon

Kilde: Ordsamling i Bygdearkivet Jan Fekjan.

Berre bruka i fleirtal.

Lytt til lydfil