DIALEKTORDET
OMSETJING

afle

skifte tak, ta nytt tak, skifte meining

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
afle aflær afla har afla

Bruksdøme
Vi får væl prøve å få afla skåpe på pLass. Han afla sæi fram i myra. Han afla att å fram, fekk ikkje bestemt sæi.

Tilleggsinformasjon

Kilde: Ordsamlinger i Bygdearkivet Olav Flatin, Jan Fekjan, Bjarne Bratås.

Å flytte ting tak for tak.

Lytt til lydfil