DIALEKTORDET
OMSETJING

abakLe

ligg vanskeleg til, ulendt

Bruksdøme
HøLsetre ligg abakLe te.

Tilleggsinformasjon

Kan vera både adjektiv og adverb.

Lytt til lydfil