DIALEKTORDET
OMSETJING

agåLe

av stad

Bruksdøme
E resste agåLe.

Tilleggsinformasjon

heiter og ågåLe

Lytt til lydfil