DIALEKTORDET
OMSETJING

agåLe

avstad

Bruksdøme
E resste agåLe.

Tilleggsinformasjon

heiter og ågåLe

Lytt til lydfil