Trykk på lenka under for å lese boka (lenke til Nasjonalbiblioteket): Eit eldre jamningstilhøve i vest-vikversk