Trykk på lenka for å opne dialektheftet til Even Tråen: Rollagmålet

Dokumentet er ein lettare omarbeidd versjon av det trykte heftet - m.a. utan illustrasjonar. Heftet vert her attgjeve med velvilje frå forfattaren.