Sjå notatet her: Talemålet i Tunhovd

(Det er gjort tilgjengeleg her etter samtykke frå forfattaren).