Denne spørjetevlinga egnar seg godt for bruk i skuleverket. Deltakarane må bruke smarttelefon. Trykk her: Spørjetevling på Kahoot