"Spurningær" (gåter) frå Lyngdal

Løysinga på gåtene stend nederst på sida.


 1. Heitær enn hett, / feitær enn fett, / dyrær enn heile Danemark.
 2. Mindre hell mus, / høgær enn hus, / høgær enn ælle skaugtoppær.
 3. Hå æ dæ, som æ sinna å ustyrlenn, men æller kann syne sei?
 4. Je hører ei bjelle / nor på fjelle, / ni nusen / ti tusen / elleve på ra'.
 5. Høge høyete, / krokut bøyete / underle' skaft. / Kann du gjetta den spurningen / skæ du få ligge mæ mei i natt!
 6. Årsgammæll kropp / å nattgammælt hue.
 7. Ett vintervøkse tre / mæ rota opp å toppen ne, / gror om vinteren / å kjem bort om våren.
 8. Dæ kjem ei tynne rullannes, tullannes, / topplaus, turulaus, / som ingen mann / hær på lann / gjøra kann.
 9. Je kann bèra dæ, / å du kann bèra dæ; / men tøll mann kann kje bèra dæ på enn pinne.
 10. Enn haug full a småskaug, / unner haugen æ dæ enn bèkk, / unner bèkken æ dæ enn sèkk, / å unner sèkken æ dæ to lange stølpær.
 11. Den levannes har utta dei, / mæ den daue kryp på dei.
 12. Hå æ dæ, som æ hver manns mat, / men inkje etannes tugga i.
 13. Høgg heile dagen å inkje flis får.
 14. Ett hus fullt ta gvite kjynnær å enn rau kælv i midten.
 15. Har hverken ånn hell liv, men skrik i føssla.
Løysing på "spurningænn"

 1. Sola
 2. Stjærnunn
 3. Vin'n
 4. Tora
 5. Vèrbågån
 6. Nysnøen på stubben
 7. Svulltappen (istappen)
 8. lja på vatne
 9. Vatne
 10. Menneskje
 11. Svemn
 12. Morsmjølka
 13. Augeløkke 
 14. Kjeften
 15. Fisen


Kjelde: Tov Flatin, Gamalt frå Numedal, IV, s. 48-50, 64-65.