I 2019 hadde Numedal mållag forteljarkveld den 28. september med temaet ’doktor Bang’: den noko originale og – hovudsakleg – folkekjære distriktslækjaren som virka i øvre Numedal på store delar av 1900-talet. Denne kvelden var ein del av ein serie forteljarkveldar der temaet kan vera så mangt, men motivasjonen er å få mest mogleg bruk av dialekt. Temaet denne gongen var det Gunhild Torsrud som hadde teke initiativet til, og ho brukte mykje tid til å reise rundt på førehand og samle inn mange forteljingar om Bang ved hjelp av lydopptakar. Sidan desse opptaka har stor kulturhistorisk verdi og almenn interesse legg me dei her ut på nettsida vår. Dei fleste opptaka er av folk som pratar dialekt frå øvre Numedal, men me har òg teke med dei som ikkje pratar tradisjonell dialekt, til dømes i fil nr. 1.

Sjå liste over opptaka og forteljarane under. For å høyre opptaka trykkjer du på tittelen som Gunhild Torsrud har skrive på dialekt.  


Nr.

     Tittel

Namn på forteljar

1

Eit långt liv mæ Bang

Arnold Johansen

2

Transport i Nore

Torkel Wetterhus

3

BLoprosent

Torkel Wetterhus

4

Sjukeheimen på Rødberg

Torkel Wetterhus

6

Tanntrækkjing

Torkel Wetterhus

7

Bang redda liv

Ellen Sporan

8

Føssel

Petter Undebakke

9

Kjakjin otor le

Petter Undebakke

10

Ein sjuk onje

Sigrid Huseby

11

Rissekjyr

Lars Livrud

12

Sløse mæ maten va`kje bra

Gunhild Torsrud

13

SentralboLdamun

Sigrid Huseby, Gunhild Brun, Petter Undebakke

14TrafikkuhellNils Helge Tufto

15

SentralskuLe o tanntrekkjing

Petter Undebakke

16

Behandling i vegakanten

Sigrid Huseby, Gunhild Brun, Lars Livrud, Gunhild Torsrud

17

Døktermøtu

Sigrid Huseby

18

Melesin o pirkeprøve

Lars Livrud, Petter Undebakke

19

Honorar

Lars Livrud

20

Tutor på avispapir

Leif Rustgard

21

Er det noen som er skadet her?

Lars Livrud

22

Grøn salat

Leif Rustgard

23

Behandling på perrongen

Leif Rustgard

24

Trist hending

Ragnhild og Odd Bekkeseth

25

BLindtarmbetennels

Leif Rustgard

26

Ongdom o bilkjøyring

Leif Rustgard

27

Upp mæ sjørte

Gunvor Bogstrand

28

Sjønne skuLe o tenna

Odd Bekkeseth

29

CocktailbLa

Odd Bekkeseth

30

Sentral`n på Sjønne

Odd Bekkeseth

31

GamLe-Erik

Ragnhild Bekkeseth

32

Døkterondersøkels

Sigrid Rennehvammen

33

Øyreverk

Nils Lef Bekkeseth

34

Tanntrekkjing

Ragnhild og Odd Bekkeseth

36

Sydama o vetuge føLk

Ragnhild Bekkeseth

37

Sydama mæ ryggproblem

Ragnhild Bekkeseth

38

Tragisk bilulykke

Odd Bekkeseth

39

Kjæringtrim

Ragnhild Bekkeseth

40

HeimejøLp o passient

Svein Egil Haugen

41

GLøymte att Ninni i skogen

Svein Egil Haugen

42

Fyllekjøyring

Svein Egil Haugen

43

Brannsår

Svein Egil Haugen

44

VårbLomstring i Hardanger

Svein Egil Haugen

45

Spikersuppe

Ellen Sporan

46

Minnun dukka upp

Åsta Skarpås

47

Døktermøtu

Åsta Skarpås

48

Privat

Åsta Skarpås

49

Farskap

Åsta Skarpås

50

Under i doktorgården

Åsta Skarpås

51

Jåhøgg

Ragnhild Tveiten

52

Transport

Ragnhild Tveiten, Lars Livrud

53

Røykjing

Torkel Wetterhus

54

Vær berett, kjøyredoning

Lidvard Hytta

55

Rumpekvil på kommunehuse

Lidvard Hytta

56

FysstejøLp onder krigen

Lidvard Hytta

57

Sprit o gutta på skauen

Lidvard Hytta

58

Radjolying onder krigen

Lidvard Hytta

59

Arbeistenest onder krigen

Lidvard Hytta

60

Arne Kjeldsrup

Lidvard Hytta

61

Han lika o halle leven

Gunhild Torsrud

62

Blærekatar

Lidvard Hytta

63

Hassjsjuke

Jenny Tveiten

64

Tysker mæ pattronhylse i hassjen

Lidvard Hytta

65

Frå krigens døgø

Lidvard Hytta

67

Nær venn, diffteri, middelskuLe

Helga Rudi

68

Goe rå frå stemor

Åsta Skarpås

69

Han va fLink kjirurg

Gunhild Torsrud

70

Naturmelesin o jase

Helga Vikan Øyberg

71

Omsørg o omtanke

Gunhild Torsrud

72

Kjikjhostesprøyte ve påstkassa

Berit Gudmundsen

73

Telfon jekk i væggen

Odd Bekkeseth

74

«Sort jarte»

Odd Bekkeseth

75

OsLofrokøst, historikk o framtissvyu

Sigrid Rennehvammen

76

OsLofrokøst

Sigrid Rennehvammen

77

Minne om Bang bak på læggen

Marie Traaen

78

JøLpar før Bang som 15. åring

Åsne Karin Wedhus

79

Ongdomma o kjøyring

Sven Egil Haugen

80

Køkke o venn tå fameli`n

Helga Nisja

81

KarvekåL o åvervintra tytebær

Helga Nisja

82

Krokute fing i ondebuksestrikken

Håvard Halland

83

Olav O. Halland va sjafør

Håvard Halland

84

Snøydde kakefate

Ellen Sporan

85

Ugudlighet og pene pupper

Ellen Sporan