Tov Flatin gav ut mykje folkeminnestoff om Numedal. Ein del av dette materialet er på dialekt. 

For lenkar til Nasjonalbiblioteket sine digitaliserte utgåver av Gamalt fraa Numedal, trykk på skriftene under.

Gamalt fraa Numedal 1

Gamalt fraa Numedal 2

Gamalt fraa Numedal 3

Gamalt fraa Numedal 4

Gamalt fraa Numedal 5

Gamalt fraa Numedal 6

Gamalt fraa Numedal 7


For meir om Tov Flatin, trykk her (ekstern lenke til Norsk biografisk leksikon).